#PRofil: Karolina Jakubik, Growth Specialist w Prowly